call-us  021 63 69 851; 062 17 57 834,

Adresa: Heroja Pinkija 44,
21000, Novi Sad

Sitni kolači